Psikolojiye 7 Farklı Yaklaşım

AnasayfaYaşam

Psikolojiye 7 Farklı Yaklaşım

Partnerinize Ne Kadar Bağlı Hissediyorsunuz?
Sessiz Tedavi mi, Yabancılaşma mı?
Sağlıklı İlişkiler İçin 10 Faydalı İpucu

Psikolojiye yedi farklı yaklaşım, karşılaştığımız günlük sorunlarımızın çözümünde insanlığa büyük ölçüde yardımcı oldu. Bu yedi farklı yaklaşım, kendimizi ve içinde yaşadığımız dünyanın bizi nasıl etkilediğini anlama çabasıyla psikolojiyi tüm farklı alanlarda ve bakış açılarında ele alır. Psikologlar tüm hayatlarını bu iki şeyi farklı şekillerde anlamaya adadılar, bu yüzden bu harika konuya alt kategorilere ayrıldılar. Psikoloji gerçekten harika bir konu çünkü insan yaşamının birçok farklı yönüne uygulanabiliyor.

Bu argümanın beslenmesi veya doğası tarafında. Bu bakış açıları mükemmel değildir ve bazen kesinlikle tek taraflı görünmektedir, ancak bu teorileri geçersiz olarak görmezlikten gelmemektedir. Bu görüşler, içgörü, bakış açısı ve bireysel gerçekliklerimize daha derin bir bakış sağlayarak dünya çapında birçok insanın hayatını iyileştirdi. Bunlar, bu yaklaşımların her birinin özetidir ve gerçeği anlama girişiminde ana fikir vardır. 1960’larda bu yaklaşımların gerçekten de bugün psikoloji olarak bildiğimiz şeyin arkasındaki dönüm noktaları ve yapılar olduğunu ve uzun bir süre olmaya devam edeceğini hissedin. Aşağıdakiler psikolojiye 7 yaklaşımdır.

1. Psikodinamik Yaklaşım

Psikodinamik yaklaşım, Sigmund Freud’un çalışmasından başlamıştır. Bu, bilinçaltının rolünü, genç ve yaşlıyken farklı yaşam deneyimlerini ve insanların nasıl davrandığını açıklamak için ilişkileri vurgulayan psikoloji ve insan davranışı görüşüdür.

Bu yaklaşım aynı zamanda, söz konusu bireyin dünyayı nasıl gördüğünü ve onların düşünme biçimlerini neyin değiştirmiş olabileceğini daha iyi anlamaya çalışarak, insanların akıl hastalıklarını tedavi etmek için de kullanıldı. Freud’un Çalışması, zihni farklı şeylerle başa çıkmak için kullanılan üç farklı kategoriye koymasına izin verdi, bunlar id, Ego ve süperego. Bunlar, psikanalizin psikoloji hakkında çok popüler bir yol haline gelmesine izin verdi, materyallerini 1800’lerin sonlarında yayınlamaya başladı.

2. Davranışsal Yaklaşım

Davranış psikolojisi, öğrenme süreci ve öğrenme davranışına odaklanan bakış açısıdır. Bu Davranışçılık, insanların veya hayvanların etraflarındaki çevre tarafından kontrol edildiği bir şekilde düşünülür. Bu, uyaran adı verilen çevresel etkilerin özellikle davranışı nasıl etkilediği yaklaşımıdır. Yaklaşım, bir şeyleri öğrenme şeklimizle ve özellikle bu bilgiyi nasıl elimizde tuttuğumuzla çok ilgilidir. Bu bilgi, onu tedaviler ve terapi gibi şeylerle başta akıl sağlığı olmak üzere bir dizi farklı şeye uygulamamıza izin verir.

3. Bilişsel Yaklaşım

1960’larda bilişsel psikoloji olarak bilinen yeni bir bakış açısı yerleşmeye başladı. Bu psikoloji alanı, hafıza, düşünme, problem çözme, dil ve karar verme gibi zihinsel süreçlere odaklanır. Jean Piaget ve Albert Bandura gibi psikologlardan etkilenen bu bakış açısı son yıllarda muazzam bir şekilde büyüdü.

Bilişsel psikologlar, bilginin nasıl elde edildiğini, işlendiğini, depolandığını ve kullanıldığını kavramsallaştırmak için genellikle insan zihnini bir bilgisayarla karşılaştıran bir bilgi işleme modeli kullanır.

4. Biyolojik Yaklaşım

Bu psikoloji çalışması, genetiğe ve nasıl genlerimizin bir ürünü olduğumuza ve başka hiçbir şeye odaklanmıyor. Bu yaklaşım, düşüncelerimizi, davranışlarımızı ve davranışlarımızı incelerken psikolojiye biyolojik merceklerle bakar. bu yaklaşım bilim tarafından desteklenmiştir ve onu psikoloji için güçlü bir bakış açısı yapan iddialarını destekleyen birçok kanıta sahiptir. Bu yaklaşım, kalıtımın öneminden ve beyin, sinir sistemi ve bağışıklık sistemi gibi şeylerin nasıl olumsuz yönde etkilenebilecek ve davranışınızı etkileyebilecek şeyler olduğundan bahseder. Teknoloji genişledikçe, anatomimize daha derinden bakmamıza izin verdi ve bu yaklaşımı psikolojik çalışma alanında çok etkili olan daha güçlü kanıtlarla daha da destekledi.

5. Kültürlerarası Yaklaşım

Kültürler arası yaklaşım, insanların içinde yaşadığı farklı kültürleri inceler ve bu ortamların bireylerin davranışlarını ve karar vermelerini nasıl etkileyebileceğini inceler. Bu yaklaşım yenidir ve psikolojideki diğer 6 yaklaşım kadar uzun süredir kullanılmamaktadır, ancak yine de insan davranışını daha iyi anlamada büyük bir rol oynamaktadır ve çok önemlidir.

Psikolojide kültürel farklılıkların ve davranışları nasıl etkilediğine dair birçok örnek var, ayrıca diğer kültürlerin içinde kültürleriniz var. Örneğin Amerikan kültürü var ama biz bir eritme potası olduğumuz için Amerikan kültürü içindeki farklı insan türleri arasında daha küçük kültürlere sahibiz ve davranışlarımızda ve günlük karar vermemizde büyük rol oynuyor.

6. Evrimsel Yaklaşım

Evrimsel psikoloji, evrimin fizyolojik süreçleri nasıl açıkladığının araştırılmasına odaklanır. Psikologlar ve araştırmacılar, doğal seçilim de dahil olmak üzere evrimin temel ilkelerini alır ve bunları psikolojik fenomenlere uygular. Bu bakış açısı, bu zihinsel süreçlerin evrimsel bir amaca hizmet ettikleri için var olduğunu öne sürer – hayatta kalmaya ve üremeye yardımcı olurlar.

7. Hümanist Yaklaşım

Bu yaklaşım, bireye bir bütün olarak bakan psikolojinin bakış açısıdır. Psikolojinin Davranışsal ve psikanaliz bölümlerinin aksine ortaya çıkmaya başladı. Bu yaklaşım 1950’lerde ortaya çıktı ve bireylerin davranışlarına gözlem yoluyla ve aynı zamanda o kişinin hayata nasıl baktığı ile bakmaya karar verdi. Bu yaklaşım, psikoloji dünyasında birçok farklı alanı genişletti ve psikologlara hastaların nasıl tedavi edileceği ve onlarla nasıl başa çıkılacağı konusunda birçok yeni anlayış kazandırdı.

 

 

Psikolojiye 7 Farklı Yaklaşım

YORUMLAR

WORDPRESS: 0